เปลี่ยนบล็อคเวิร์ดเพรสเป็น chatroom

October 13th, 2008 by admin

เปลี่ยนธีมเป็น prologue เปลี่ยน blog เป็น chatroom ซะเลย ดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Posted in เวิร์ดเพรส | Comments Off on เปลี่ยนบล็อคเวิร์ดเพรสเป็น chatroom