หน้า local site ไทย บน wordpress.org

September 30th, 2008 by admin

แล้ววันนี้ เราก็มีหน้า local site สำหรับ wordpress ภาษาไทย เหมือนภาษาอื่น ๆ แล้วครับ เข้าดูได้ที่ th.wordpress.org ใส่รายละเอียดส่วนใหญ่แล้ว เหลืออีกนิดหน่อยก็คงเสร็จ จะได้ลอง download ไฟล์มาติดตั้งดู

Posted in เวิร์ดเพรส | Comments Off on หน้า local site ไทย บน wordpress.org