ds WordThai Blog | เวิร์ดไทยบล็อก » crawl

สถิติของ wordthai

January 9th, 2009 by admin

สรุปสถิติที่นี่อีกรอบของสิ้นเดือนธันวาคม ตามตัวบนก็เรียงตามกิจกรรมที่ bot google ทำ 1.เก็บจำนวนหน้า 2.จำนวน bandwidth ที่บอทใช้ (จำนวนความจุไฟล์) 3.ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการโหลดหนึ่งหน้า และยังเหมือนเดิม หน้าแรงสุดก็ยังเป็น codex คงเห็นผลกันแล้วจาก pr ที่คราวที่แล้วเอามาให้ดู บางคนอาจไม่เชื่อตอนที่เห็นว่าหน้า pr n/a จะแรงกว่าหน้าอื่นที่ pr5 ได้ยังไง มาคราวนี้ codex อัปเดตทีก็ pr6 เลย ให้รู้ว่าแรงจริง ๆ นะ

Posted in เทศกาล, เวิร์ดเพรส | 1 Comment »