ds WordThai Blog | เวิร์ดไทยบล็อก » โดนโกงเงินค่า seo

พงษ์วิภาศ เทียนอารีรักษ์

December 2nd, 2014 by admin

เหมือนที่หลายคนที่รับทำ seo โดนกัน ผมเอง (พงษ์วิภาศ เทียนอารีรักษ์) ก็โดนใส่ร้ายจากคนที่รับทำ seo ที่มีความอาฆาตมากกว่าฝีมือ เมื่อฝีมือด้อยกว่าคนอื่น วิธีเดียวที่จะสู้คนอื่นได้ ก็คือการใส่ร้าย เพราะว่าสมัยนี้ลูกค้าจะเลือกหาผู้รับทำ seo แบบละเอียด และค้นหาข้อมูลเพื่อความแน่ใจว่าผู้รับทำ seo แต่ละรายนั้น มีประวัติไม่ดีหรือไม่ ดังนั้นการทำบล็อกขึ้นมาใส่ร้าย คนรับทำ seo แต่ละคนจึงเป็นสิ่งที่คนบางคนเลือกทำ จะเห็นได้จากรูปข้างล่าง ที่ทำบล็อกโจมตีคนรับทำ seo แต่ละคนว่าเป็นคนรับทำ seo ที่ไม่น่าเชื่อถือและโกง สังเกตได้ว่าคนที่ทำบล็อกนี้ สร้างเรื่องว่าตัวเองได้มาใช้บริการ จ่ายเงินแล้วและไม่ได้รับบริการตามต้องการ โดยทำซ้ำ ๆ ใช้วิธีการเหมือนกันกับหลาย ๆ คน ใช้คำพูดแนวเดียวกัน สลับหัวข้อและการเรียงประโยคบางคำ คนที่ใส่ร้ายไม่เปิดเผยว่าตัวเองที่เป็นผู้เสียหายเป็นใคร แต่ใช้วิธีเขียนรายละเอียดเพื่อโจมตี ทำให้คนบางคนเมื่อได้อ่านบล็อก ก็หลงเชื่อว่าคนที่โดนใส่ร้ายนั้นเป็นคนไม่ดีจริง ๆ ถามผมว่าโกรธหรือไม่ ก็ไม่พอใจ แต่เพราะว่าเราเปิดเผยตัว คนทำนั้นไม่เปิดเผย ก็คงได้แต่ปลง และหวังว่าคนที่ค้นหาโดยใช้ชื่อเรา ลองใช้เหตุผลคิดดูว่าจากรูปและ link ที่เราเอามาแปะนั้น คนที่ทำขึ้นไม่ได้เป็นคนที่เสียหายจริง ๆ […]

Posted in เวิร์ดเพรส | Comments Off on พงษ์วิภาศ เทียนอารีรักษ์