เช้าวันทำงานที่ใหม่วันที่สอง

September 18th, 2015 by admin

เดินไปทำงานตอนเช้าผ่านเห็ดสองต้นนี้ที่หน้าสโมสรหมู่บ้าน  มันเติบโตได้แตกต่างกับสนามหญ้าดี

Posted in เวิร์ดเพรส | Comments Off on เช้าวันทำงานที่ใหม่วันที่สอง