ใส่ rss ใน wordpress

May 15th, 2009 by admin

code มีแบบนี้ครับ โดยที่ feed นั้นเปลี่ยนให้เป็น url ของ feed ที่เราต้องการ และจำนวนเลขนั้นคือจำนวนเรื่องที่เราต้องการให้แสดง ก็จะได้ผลลัพท์มาเป็นแบบนี้ แต่ภาษาไทยมันแสดงแปลก ๆ แฮะ

Posted in เวิร์ดเพรส | Comments Off on ใส่ rss ใน wordpress