SEO: Football Shirt

December 28th, 2011 by admin

อันดับสามใน google.com กับคำว่า “Football Shirt” ของเว็บลูกค้าเรา Shirt-Football.com กับคำที่มีการแข่งขันสูงพอควรและตลาดที่กว้างระดับสากลอย่าง google.com เราก็สามารถทำให้เว็บลูกค้าของเราขึ้นอันดับสามในคำนี้ ไม่เพียงแต่ google.com แต่ google ของประเทศต่าง ๆ ในแถบประเทศยุโรป อย่าง google.fr google.es google.de เว็บลูกค้าของเราก็ทำอันดับในคำนี้ได้ดีเช่นกัน (ประโยชน์ของการทำตลาดสากลคือเราจะติดอันดับใน google แทบทุกประเทศไปด้วย) และในคำว่า football shirt เรายังมีเว็บลูกค้าที่ทางทีมงานเราทำ SEO ให้ อันดับดีกว่าเว็บ shirt-football.com แต่ติดในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้าจึงไม่สามารถเปิดเผยชื่อเว็บได้

Posted in seo | Comments Off on SEO: Football Shirt