wordpress 2.7 Coltrane ภาษาไทย

December 11th, 2008 by admin

เมื่อวานเพิ่งพูดถึง wordpress rc2 ที่ออกได้ไม่นาน วันนี้ wordpress 2.7 ในชื่อรุ่นว่า Coltrane ได้ออกมาแล้ว หน้าตาในส่วน admin ก็น่าใช้มาก ตอนที่เขียน post นี้ ก็ใช้ quickpress ของ wordpress 2.7 ก็ใช้งานได้ง่ายสำหรับคนที่อยากเขียนบล็อกแบบเร็ว ๆ เย็นนี้ เวิร์ดเพรส 2.7 ภาษาไทย จะพร้อมให้ download ที่ th.wordpress.org ครับ มาดูหน้าตาส่วน admin ของเวิร์ดเพรส 2.7 ภาษาไทยกันครับ

Posted in เวิร์ดเพรส | Comments Off on wordpress 2.7 Coltrane ภาษาไทย