ds WordThai Blog | เวิร์ดไทยบล็อก » 6เดือน

pr7 ใน6เดือน

April 7th, 2009 by admin

เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นเทพ – -‘ เว็บไทย อายุ 6 เดือน ได้ pr7 มีเทพคนไหนทำได้มั่ง – -‘ ไว้ว่าง ๆ มาเขียนเรื่องการได้ pr7 ใน 6 เดือนนี้ดีกว่า จริง ๆ เดือนแรกก็ได้ pr5 แล้ว อัปครั้งต่อมา 6 ครั้งที่เพิ่งผ่านไป 7 ปล. เห็นผมที่ไหน อย่าลืมให้ตังผมกินข้าวด้วย ผมจนครับ T_T

Posted in seo | 1 Comment »