ขอความช่วยเหลือ น้องออมทรัพย์

May 20th, 2009 by admin

1. ชื่อ ด.ญฐิติญาพร วัตรเยื้อง (น้องออมทรัพย์) 2. เกิดวันที่ 26 กันยายน พ.ศ 2549 อายุ 2 ปี 4 เดือน 3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 5/1 หมู่1 ต.คลองนิยมยาตรา อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 4. บิดาชื่อนายสมเกียรติ วัตรเยื้อง (อาชีพพนักงานบริษัท) 5. มารดาชื่อน.สนนทิญา อินต๊ะ (อาชีพแม่บ้าน) 6. สถานที่ติดต่อ 5/1 หมู่1 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 เบอร์โทรศัพท์ (มารดา) 087-301-6230 (บิดา) 086-885-4853 7. น้องออมทรัพย์ คลอดเมื่อวันที่ 26 ก.ย 49 ที่ร.พเอกชนแห่งหนึ่ง(ตามสิทธิสปส.)และถูกนำตัวส่งมารักษาต่อที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ทันทีในวันแรกคลอด […]

Posted in เบ็ดเตล็ด | Comments Off on ขอความช่วยเหลือ น้องออมทรัพย์