ทำบุญวันเกิด

September 13th, 2009 by admin

ถ้าท่านต้องการทำบุญในวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง  แต่ไม่รู้ว่าจะไปทำบุญวันเกิด หรือบริจาคได้ที่ไหนดี นี่คือรายชื่อองค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ ที่คุณสามารถบริจาคได้โดยเลือกประเภทองค์กรที่คุณต้องการบริจาคได้  ตามประเภทที่คุณสนใจ มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการที่กำลังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก โอนเข้าบัญชีได้โดยตรง http://www.ramafoundation.or.th/ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ บริจาคช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ http://www.phrabatnampu.com/ ช่วยเหลือพระสงฆ์ บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ http://www.priest-hospital.go.th ช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก http://www.iamchild.org/ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ http://www.doctordek.com/ มูลนิธิรักษ์เด็ก http://www.rakdek.or.th/ มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก http://www.thaichildrights.org/ มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญย่อย http://foundations.plarnkhoi.com/ มูลนิธิโฮพ เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย) http://www.hopewwthailand.org ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง http://www.pohtecktung.com มูลนิธิร่วมกตัญญู http://www.ruamkatanyu.or.th/ ช่วยเหลือคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย http://www.tddf.or.th มูลนิธิขาเทียม http://www.rehabmed.or.th/pros/ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย http://www.blind.or.th ช่วยเหลือผู้หญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง http://www.friendsofwomen.net/ มูลนิธิผู้หญิง http://www.womenthai.org/ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมอื่น ๆ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th/ […]

Posted in เวิร์ดเพรส | 2 Comments »