ds WordThai Blog | เวิร์ดไทยบล็อก » กลลวง

พิชัยสงคราม SEO บทที่ ๑ กลลวง

July 8th, 2010 by admin

การทำเว็บและแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงอันดับใน search engine ถือเป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเทความสามารถ  ต้องศึกษาอย่างละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ซุนจื่อกล่าวไว้ว่า  เหตุผลแห่งการแพ้ชนะมี 5 ประการ 1. เหตุผล 2. สภาพอากาศ 3. พื้นที่ 4. ขุนพล 5. กฎหมาย 1 เหตุผล คือการทำให้เนื้อหาทั้งเว็บมีความสำคัญเป็นเหตุเป็นผลกันไปในทางเดียว เมื่อหน้าเว็บแต่ละหน้ามุ่งไปที่จุดหมาย keyword เดียวกัน ก็ทำให้สามารถร่วมแรงร่วมใจส่งพลังให้กับหน้าหลักให้มีอันดับที่ดีขึ้นใน keyword นั้นได้ 2 สภาพอากาศ คือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลถึงอันดับในเว็บเรา ได้แต่ backlink จากเว็บอื่นที่เราหรือเจ้าของเว็บอื่นเต็มใจใส่ link มาให้เว็บเรา 3 พื้นที่ คือชัยภูมิที่เว็บเราตั้งอยู่ว่าเหมาะสมเพียงใด นั่นคือโฮสท์ติ้งของเรานั่นมีความเหมาะสมหรือไม่ นั่นคือไม่ช้าเกินไป ไม่ล่มบ่อย ๆ หรือนานเกินไปซึ่งจะทำให้ไม่เป็นผลดีต่อบอทที่อาจจะเยือนเว็บเราในตอนนั้น และหากเราต้องการแข่งขันในตลาดไหน เราก็ควรใช้โฮสท์ที่เอื้อต่อตลาดนั้น ๆ หรือประเทศของตลาดที่เราต้องการ 4 ขุนพล คือตัวเราที่เป็นคนทำเว็บ ว่ามีความรอบรู้เรื่อง seo มีความสามารถในการทำอันดับได้มากเพียงใด และมีวินัยในการที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อันดับของเราดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง […]

Posted in seo | Comments Off on พิชัยสงคราม SEO บทที่ ๑ กลลวง