ใส่ rss ใน wordpress

May 15th, 2009 by admin

code มีแบบนี้ครับ

โดยที่ feed นั้นเปลี่ยนให้เป็น url ของ feed ที่เราต้องการ และจำนวนเลขนั้นคือจำนวนเรื่องที่เราต้องการให้แสดง

ก็จะได้ผลลัพท์มาเป็นแบบนี้

rss, wordpress, บล็อก

แต่ภาษาไทยมันแสดงแปลก ๆ แฮะ

Comments

comments

Posted in เวิร์ดเพรส

Comments are closed.