ds WordThai Blog | เวิร์ดไทยบล็อก » Blog Archive » พิชัยสงคราม SEO บทที่ ๑ กลลวง

พิชัยสงคราม SEO บทที่ ๑ กลลวง

July 8th, 2010 by admin

การทำเว็บและแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงอันดับใน search engine ถือเป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเทความสามารถ  ต้องศึกษาอย่างละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

ซุนจื่อกล่าวไว้ว่า  เหตุผลแห่งการแพ้ชนะมี 5 ประการ 1. เหตุผล 2. สภาพอากาศ 3. พื้นที่ 4. ขุนพล 5. กฎหมาย

1 เหตุผล คือการทำให้เนื้อหาทั้งเว็บมีความสำคัญเป็นเหตุเป็นผลกันไปในทางเดียว เมื่อหน้าเว็บแต่ละหน้ามุ่งไปที่จุดหมาย keyword เดียวกัน ก็ทำให้สามารถร่วมแรงร่วมใจส่งพลังให้กับหน้าหลักให้มีอันดับที่ดีขึ้นใน keyword นั้นได้
2 สภาพอากาศ คือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลถึงอันดับในเว็บเรา ได้แต่ backlink จากเว็บอื่นที่เราหรือเจ้าของเว็บอื่นเต็มใจใส่ link มาให้เว็บเรา
3 พื้นที่ คือชัยภูมิที่เว็บเราตั้งอยู่ว่าเหมาะสมเพียงใด นั่นคือโฮสท์ติ้งของเรานั่นมีความเหมาะสมหรือไม่ นั่นคือไม่ช้าเกินไป ไม่ล่มบ่อย ๆ หรือนานเกินไปซึ่งจะทำให้ไม่เป็นผลดีต่อบอทที่อาจจะเยือนเว็บเราในตอนนั้น และหากเราต้องการแข่งขันในตลาดไหน เราก็ควรใช้โฮสท์ที่เอื้อต่อตลาดนั้น ๆ หรือประเทศของตลาดที่เราต้องการ
4 ขุนพล คือตัวเราที่เป็นคนทำเว็บ ว่ามีความรอบรู้เรื่อง seo มีความสามารถในการทำอันดับได้มากเพียงใด และมีวินัยในการที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อันดับของเราดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5 กฎหมาย เปรียบเสมือนกฎระเบียบในเว็บเรา อธิบายให้ง่ายกว่านั้นคือ onpage seo ว่าเว็บเรามีโครงสร้างเว็บที่ดี เป็น url friendly มีการกำหนด title และ keyword ที่ต้องการเน้นอย่างเหมาะสม

ห้าข้อนี้จัดว่าเป็นพื้นฐานที่คนทำ seo ทุกคนต้องรู้ ดังนั้นการแข่งขันจึงอาศัยปัจจัยเจ็ดข้อมาเปรียบเทียบว่าเว็บเรากับเว็บคู่แข่งเหนือกว่า ด้อยกว่าอย่างไร

1. เว็บใดที่ได้แรงหนุนจากหน้ารองของเว็บตัวเองมากกว่ากัน
2. คนทำเว็บ  เว็บใดที่มีความรู้เรื่อง seo มากกว่ากัน
3. เว็บใดมีชัยภูมิและสภาพอากาศที่ดีกว่ากัน
4. กฎระเบียบในกองทัพของแคว้นใดเป็นไปอย่างเข้มงวดทั่วถึงและมีประสิทธิภาพกว่า กัน?
5. เงินทุนและจำนวนคนของเว็บใดมากกว่ากัน
6. ความเชี่ยวชาญเรื่อง seo ของลูกทีมคนทำเว็บ เว็บใดมากกว่ากัน
7. เว็บใดที่คนทำเว็บมีระเบียบวินัย  ความสม่ำเสมอในการทำ seo มากกว่ากัน

การ ทหารเปี่ยมอุบาย ดังนั้น

จะจู่โจมแสร้งทำเป็นจะไม่จู่โจม หรือไม่อาจจู่โจม
จะตีที่ใกล้แต่แสร้งทำเป็นจะตีที่ไกล
สำหรับ ศัตรูที่โลภ ให้ใช้ผลประโยชน์เล็กน้อยเข้าล่อ
กับศัตรูที่กำลังสับสน รวนเร ควรฉวยโอกาสจู่โจม
กับศัตรูเข้มแข็งพอตัว ควรเพิ่มการป้องกันเป็นเท่าตัว
กับศัตรูที่แข็งแกร่งมาก ควรหลบเลี่ยงการปะทะไปก่อน
กับศัตรูที่ขี้โมโห ให้ยั่วให้เขาโกรธเพื่อที่เขาจะได้ประมาท
กับศัตรูที่ดูถูกเรา ให้หลอกตบตาให้มันยิ่งตายใจดูถูกเรายิ่งขึ้น
กับศัตรูที่มีการเตรียม พร้อม ให้ตอดเล็กตอดน้อยให้เขาล้ากับการรับมือเรา
กับศัตรูที่ภายใน มีการปรองดองกันดี ต้องพยายามยุแหย่ให้แตกกัน
ต้องจู่โจมยามข้าศึก ไม่ทันระวังตั้งตัว
ต้องเคลื่อนไหวโดยศัตรูมิอาจหยั่งคาด

Comments

comments

Posted in seo

Comments are closed.